Služby pro ogranizace         -  kompletní info

 

1. Systémy komunikace pacient (klient) - sestra (ošetřující personál)
komunikují mluveným slovem.

Do skupiny patří systémy anglické firmy Tunstall, seznam produktů originál prezentace společnosti Tunstall.

 

2. Systémy komunikace pacient (klient) - sestra (ošetřující personál)
komunikují pomocí textových zpráv.

Těmto podmínkám vyhovuje vysoce kvalitní zařízení švédské firmy NEAT. 
Jedná se o systém  TREX SESTRA  -  PACIENT, systém TREX  sestra - pacient je velice variabilní a se k němu připojit a mnoho periferních zařízení

 

Aby byla  zajištěna na těchto pracovištích kvalitní péče, je nutné vybudovat efektivní komunikační systém mezi pacienty
a zdravotnickým personálem, aby v případě potřeby byla pomoc poskytnuta okamžitě a účinně.

 

3. Systémy monitorovací a kombinované na ochranu zdraví
v odloučených pracovištích s vymezením prostoru pohybu.

Systém vyvinutý pro zajištění bezpečnosti pracovníků, kterým může na pracovišti hrozit nějaký druh nebezpečí,
nebo pracují osamoceně

• Umožňuje manuální, nebo automatické přivolání pomoci v případě nouze
• Dokáže lokalizovat polohu pracovníka
• Lze ho využít i k obousměrnému předávání textových zpráv
• Radiové opakovače jsou napájeny baterií s dlouhou životností a komunikují mezi sebou bezdrátově,
takže nevyžadují prakticky žádnou instalaci. Snižují se tím náklady, zjednodušuje a zrychluje nasazení systému

detailní popis ve formátu .pdf