Služby

Jak systém služby Griffin Medical Alarm funguje:

V případě nouze stisknete nouzové tlačítko, které můžete nosit na ruce jako hodinky, či jako přívěšek. V okamžitu stisknutí se aktivuje zařízení a jste okamžitě spojenis centrálním dispečinkem, kterému se o Vás zobrazí potřebné informace na displeji počítače. V případě, že máte pádový detektor a dojde u Vás k pádu či ztrátě vědomí bude tento detektor aktivován automaticky. V tom momentě, jste spojeni přes ústřednu s centrálou. Naši školení operátoři  mají v tu chvíli umožněno s Vámi mluvit přes mikrofon v ústředně. (aniž byste museli být přímo u ní). Operátoři vyhodnotí  situaci a Vám se dostane okamžitě potřebné pomoci.
Operátorům se na obrazovce monitoru zobrazí veškeré potřebné informace o klientovi , jako je jméno, adresa, popis objektu v němž se klient nachází, jak se k němu co nejlépe dostat, zařízení z něhož tísňové volání přichází a další informace například o zdravotním stavu , které je klient ochoten nám sdělit. Tyto a další potřebné informace jsou poskytnuty záchranným složkám, které uskutečňují případný zákrok a tyto je  nemusí  zjišťovat sami a o to se zrychlí případná pomoc a mohou podniknout další kroky.

 

Pomocí služby Griffin Medical Alarm, chceme:

- docílit snížení následků případných nehod, které se přihodí přímo ve vašem bytě nebo domě
- zajištění maximální možné délky života ve vysokém věku v domácím prostředí
- pomoci seniorům a zdravotně postiženým lidem udržet si svoji nezávislost                                                                                            - zajistit psychickou pohodu seniorům a zbavit je strachu z neposkytnutí pomoci v případě nehody 

Rozmanitost služby Griffin Medical Alarm

Ve službě Griffin Medical Alarm si můžete vybrat ze 3 programů, které jsou přizpůsobené potřebám klientů.

 

K zajištění služby Griffin Medical Alarm

Je nutné zařízení které má klient instalováno doma, nebo na místě kde se nejvíce zdržuje. Zařízení je za určitých podmínek mobilní a lze jej tedy využívat jak doma tak i na chatě či chalupě. Je však nutná technická a telekomunikační příprava a řešení tohoto problému je individuální. Každého z nás samozřejmě zajímá, jestli zařízení a služby které nakupujeme, jsou drahé nebo levné. To jestli je věc drahá nebo levná, pak poměřujeme jejím užitkem a tím jestli je pro nás důležitá. Službu lze přirovnat k jistému druhu pojištění , které snižuje a odstraňuje strach z neposkytnutí pomoci v případě nějaké nehody , která se Vám může přihodit v osamocení.