Domácí tísňová péče

Pomáhá snižovat zdravotní a bezpečnostní rizika seniorů, osob osamělých, handicapovaných a ostatních,
kteří potřebují zvýšenoupéčí, kontrolu nebo dohled.

Domácí tísňové volání

Celostátní služba pro nejen seniory, ale i ostatní potřebné spoluobčany,
která za pomoci elektronických zařízení, použitelných v domě či bytě nebo bezprostředním okolí,
umožňuje okamžité spojení s dohledovým centrem GRIFFIN MEDICAL ALARM.

Základem Domácího tísňového volání je zařízení sloužící jako ústředna, označené jako PIPERFON CONNECT,
které má klient u sebe doma.
Pomocí nouzového tlačítka, pádového detektoru, detektoru kouře, povodňového čidla, čidla extrémních teplot, detektoru zemního plynu, tlakové podložky, detektoru oxidu uhelnatého a dalšího příslušenství je možné se spojit operátorkami,
které zařídí vše potřebné pro poskytnutí včasné pomoci.


V případě, že nedojde z jakéhokoliv důvodu k hlasové komunikaci mezi operátorem a volající osobou
je standardním postupem volání rychlé záchranné služby do místa tísňového volání.

Spojení a datový přenos mezi PIPERFON CONNECTEM a operátorem v řídícím centru je zajištěn pomocí pevné telefonní linky. Pokud klient pevnou telefonní linku nevlastní je možné tento přenos realizovat pomocí GSM linky.

Možnosti využití produktů domácí péče:

Zařízení domácí péče


Tuto službu jsme nyní rozšířili o poskytování pomoci v prostorech mino domov pomocí GPS trackeru,
k tomuto systému nabízíme také službu dohledového centra.

Vyhledávání zatoulaných a ztracených zvířat a pohybujících se předmětů

Služba se provozuje pomocí GPS trackeru, jedná se o zařízení s funkcemi mobilního telefonu a zabudovaným GPS přijímačem. Toto zařízení bylo vyvinuto pro sledování a ochranu lidí, nákladu a objektů.
GPS přijímač určuje aktuální polohu zařízení a odesílá data příslušné osobě nebo na operační centrálu


detailní popis ve formátu .pdf