Bezdrátový systém pro zajištění bezpečnosti pracovníků

 

Nouzove tlacitko Pager
 • Systém vyvinutý pro zajištění bezpečnosti pracovníků,
  kterým může na pracovišti hrozit nějaký druh nebezpečí,
  nebo pracují osamoceně
 • Umožňuje manuální, nebo automatické přivolání pomoci
  v případě nouze
 • Dokáže lokalizovat polohu pracovníka
 • Lze ho využít i k obousměrnému předávání textových
  zpráv
 • Radiové opakovače jsou napájeny baterií s dlouhou
  životností a komunikují mezi sebou bezdrátově, takže
  nevyžadují prakticky žádnou instalaci. Snižují se tím
  náklady, zjednodušuje a zrychluje nasazení systému
 • Radiové opakovače tvoří radiovou síť typu „Mesh“, která
  se sama konfiguruje. Také konfigurace koncových
  zařízení se provádí centrálně, což značně usnadňuje
  konfiguraci systému
 • Ekotek lze propojit s dalšímy systémy, jako je paging a
  DECT pro přenos nouzových volání po velkém areálu
HUB

 

 

Systém EkoTek

Je zcela nový a velmi progresivní systém pro přivolání pomoci a předávání zpráv. Díky bezdrátové technologii umožňuje okamžité nasazení jen s minimálními nároky na instalaci.

 

Systém je složen z ústředny (Hub), opakovačů (Repeater), textových obousměrných kapesních pojítek(Pager) a hlásičů nouze ve tvaru klíčenky (Call Fob).

 

Ústředna se umisťuje na vhodné pracoviště s obsluhou, nebo na místo, kde ji lze napojit na další technologie přes rozhraní Ethernet a RS232c.

 

Opakovače se rozmístí po areálu tak, aby bylo dosaženo požadovaného pokrytí radiovým signálem. Opakovače slouží k předávání nouzových volání, textových zpráv a lokalizaci polohy přenosných jednotek – pagerů a klíčenek.

 

Pracovníkům se podle potřeby rozdají textové pagery a přívěšky, podle toho jakou funkci mají plnit. Pro přivolání pomoci stačí přívěšek, pro příjem nouzových volání a příjem a odesílání textových zpráv je zapotřebí pager.

 

EkoTek používá radiový přenos v pásmu 2.4 Ghz. Nevyžaduje pro svůj provoz žádné povolení. EkoTek má veškeré evropské certifikáty. Je vyráběn britskou firmou Multitone Electronics, průkopníkem radiokomunikačních technologií.

Bezdrátové komponenty
systému EkoTek

HUB

HUB - Ústředna EkoTek
Slouží pro konfiguraci systému, příjem nouzových volání a textových zpráv a propojení s dalšími zařízeními. Obsahuje rozhraní RS232 a Ethernet a výstup relé pro sepnutí dalšího zařízení v případě poplachu. Ústředna komunikuje bezdrátově s opakovači.

Repeater REPEATER – Opakovač signálu
Opakovače tvoří radiovou síť, která pokrývá object radiovým signálem. Používají 16 kanálů v pásmu 2.4GHz. Předávají si mezi sebou nouzová volání, textové zprávy a informaci o poloze koncových jednotek. Dodává se také v provedení s nouzovým tlačítkem, takže může sloužit jako pevně instalovaný hlásič nouze. Opakovač je napájen dvěma monočlánky s životností cca. 2 roky. Nevyžaduje tudíž vůbec žádné přívodní kabely.
Pager PAGER – Kapesní textové pojítko
Přenosný terminál pro příjem nouzových volání a příjem a odesílání textových zpráv. Má vestavěné čidlo náklonu pro detekci pádu a automatické přivolání pomoci. Dodáván s pouzdrem na opasek.
Nouzove tlacitko CALL FOB – Přívěšek s nouzovým tlačítkem
Umožňuje přivolat pomoc například v případě napadení, úrazu, či nevolnosti. Má vestavěné čidlo náklonu pro detekci pádu a automatické přivolání pomoci. Dodáván s pouzdrem na opasek.

 

detailní popis ve formátu .pdf