Služby

Zavedli jsme nový program " PREVENCE", který

umožňuje si pořídit systém " Domácího tísňového

volání "  bez počáteční investice

 

Systém domácí tísňové péče provozovaný spollečností Griffin Medical Alarm je službou tísňové péče, jejíž pomocí lze snížit zdravotní a bezpečnostní rizika občanů, například seniorů, osob žijících osaměle, fyzicky handicapovaných osob a ostatních, kteří potřebují bezpečí.

Pohoda domova 
Jste přímo chráněni před následky různých nehod ve vašem domově 
máte spojení s lidmi, kteří se o Vás starají 24 hodin denně
každý den v roce můžete si být jisti rychlým rozpoznáním Vašich fyzických potíží a včasné pomoci


Nezávislost
Můžete i nadále setrvat a žít v klidu Vašeho vlastního domova a zůstat nezávislí, zatímco ti, kterým na Vás tolik záleží budou vědět, že jste v bezpečí


Bezpečí 
Cítíte se bezpečně, když víte, že máte kvalitní službu od společnosti, která poskytuje bezpečí a klid tolika lidem po celé České Republice


Klid 
Jste klidnější, když víte, že pomoc je vzdálená jen na stisknutí tlačítka pakliže máte jistotu, že jste chráněni, můžete snížit úzkost z bydlení o samotě

  

Více informací a objednávky: tel. +420 267 713 117 mobil +420 602 618 783, e-mail: info@medicalalarm.cz