Systém tísňové péče od společnosti VIZONIC

 

  Navržené řešení spočívá v použití zařízení AMBER od společnosti Visonic Ltd., jenž je za tímto účelem přímo vyvinuto. Mimo jiné je však schopno jednoduchým způsobem připomínat každodenní události, kterými je například pravidelné užití léků, zdravotní test, nebo pouze telefonické spojení s blízkou osobou či zdravotním personálem.

  Výhody

 • profesionální zařízení nasazené v desítkách zemích od společnosti s více jak třicetiletým působením na světovém trhu
 • komplexní řešení jedním zařízením integrujícím několik funkcí
 • moderní design
 • jednoduchá instalace a obsluha
 • nízké náklady na zařízení, jeho instalaci a samotný provoz
 • možnosti rozšíření a úprav
 • univerzální využití

 

Systém Amber – shrnutí - řešení pro seniory

Amber je monitorovací jednotka, kterou sami snadno nainstalujete
   - spolupracuje s dalšími bezdrátovými zařízeními
   - možnost software upgrade 
   - jednotka je adresná 
   - nově přidávané účty i aktualizace všech parametrů probíhá bezdrátově z centrály 
   - určuje jednotlivé uživatele i jejich individuální nastavení 
   - denně i týdně připomene vše naprogramované 
   - připomíná čas i typ léku, který je potřeba užít

Až 29 bezdrátových zařízení na 1 jednotku: 
    - náramkový vysílač 
    - detektor upadnutí 
    - kouřový detektor 
    - plynový detektor 
    - záplavový detektor 
    - detektor nečinnosti 
   a další...


Po telefonu předává informace centrále, i technické stanici.
Dále může předávat informace až 4 soukromým telefonním číslům.
Velký displej a velká podsvícená tlačítka, Rychlé vytáčení až 3 zadaných telefonních čísel
Silný reproduktor a citlivý mikrofon, Nastavitelná hlasitost
Vhodné na stůl i pro montáž na zeď, Prodloužený dosah v domě i mimo něj

Amber má všechny výhody tísňového volání navíc umožňuje uspokojit široké spektrum potřeb a úkonů v rámci zdravotních kontrol a osobního bezpečí.

Detekce pádu  - vylučuje riziko nezjištěného pádu, okamžitě volá na určená tel. čísla

Připomíná dobu i typ léku k užití  - minimalizuje riziko předávkování i nechtěného vysazení medikace. Slovy připomene, který lék, kdy vzít. Že se tak stalo potvrdí uživatel stiskem kontrolního tlačítka

Hlídá bezpečí: detekce kouře, plynu, zaplavení  - odvrací možnou tragédii včasným určením životu nebezpečných situací

Okamžitá 2stranná komunikace  - handsfree umožňuje vzdálené odpovídání telefonu a udržuje kontakt během nebezpečí do příjezdu pomoci.

Lidský kontakt - umožňuje uživateli zavolat monitorovací stanici, kde mu bude věnovat pozornost živý, starostlivý člověk, zkušený v jednání se seniory

Detekce nečinnosti  - monitoruje předem určené aktivity - např. ranní vstávání nebo procházku a vyšle zprávu, pokud neproběhnou v rámci určeného časového období. Tím indikuje možnou potřebu kontroly či osobní návštěvy

 

 

Popis zařízení AMBER

Základní vlastnosti

 • velký LCD displej a podsvětlená tlačítka
 • rychlá volba vytáčení na 3 telefonní čísla
 • hlasitý reproduktor a citlivý mikrofon
 • audio výstup s uloženými hláškami v českém jazyce
 • verze na stůl a na stěnu
 • 24h záloha, akumulátor
 • kvalitní pokrytí doma i v okolí
 • plně kontrolovaný systém s automatickým samo testováním
 • hlášení na soukromá čísla

                                                                 

Blokové schéma (informativní)

    

 

Instalace a programování  

Samotná instalace spočívá pouze ve vhodném umístění, připojení záložního akumulátoru, telefonní linky a napájecího adaptéru do elektrorozvodné sítě 220V/50Hz.

Programování probíhá buď lokálně přes RS232, nebo vzdáleně prostřednictvím telefonní linky za použití modemu.

 

 

Základní funkce komunikace

 1. Při systémové události (odchod/příchod uživatele do objektu, porucha, slabá baterie, výpadek AC apod.) vytočí zařízení Amber za pomoci digitálního komunikátoru s přenosovým formátem „Contact ID“ (používaným v zabezpečovací technice), přednastavené telefonní číslo na pult centralizované ochrany a předá informativní zprávu. PC pultu zobrazí tuto konkrétní informaci zvláštním oknem podrobným popisem a uloží ji do historie událostí, odkud ji lze kdykoliv jednoduchým způsobem vyvolat a popřípadě vytisknout.

 2. Při události vyžadující vyšší prioritu, jako je například stisknutí tísňového tlačítka, tlačítka pomoci, detekce pádu, detekce neaktivity apod., zavolá Amber přímo na linku operátora dohledového centra a předá zprávu v hlasovém formátu. Po úspěšném přehrání zprávy operátorovi, které probíhá zpravidla jen několik vteřin, aktivuje obousměrnou hlasovou komunikaci prostřednictvím integrovaného reproduktoru a mikrofonu s klientem.

 

Hovor přes rychlou volbu

Pouhým stisknutím jednoho ze tří tlačítek rychlé volby lze navázat telefonické spojení se členem rodiny, lékařem, nebo libovolným telefonním číslem uloženým v paměti.

 

Uskutečnění hovoru ze strany operátora

Zařízení Amber umožňuje také hlasovou komunikaci vyvolanou operátorem (čili druhou stranou). Zde vše probíhá jako klasický telefonní hovor s hlasitým odposlechem na straně klienta, kdy operátor dohledového centra pouze vytočí telefonní číslo Amberu. Tato volba umožňuje pravidelnou kontrolu klienta a optání se na jeho zdravotní stav.

 

Ostatní funkce

Funkce připomenutí a jeho potvrzení

Funkci připomenutí lze využít k připomenutí aplikace léků, kontrole krevního tlaku, pravidelného cvičení, či vstávání. Každý tento úkon musí být potvrzen stiskem klávesy na zařízení AMBER. Pokud do nastavené doby a počtu opakování není provedeno potvrzení dojde k automatickému vytočení dohledového centra a spojení s operátorem. Pro zjištění příčin proč tomu tak nebylo. Připomenutí lze nastavit i na soukromé poznámky, například lze zadat pravidelné kontaktování dcery(syna), nebo jiné osoby, se kterou je klient v trvalém kontaktu.

 

Význam o ovládání režimu DOMA/ODCHOD

Systém AMBER lze přepínat mezi dvěma režimy, a to DOMA a ODCHOD. V domácím režimu je jednotka plně funkční a zajišťuje běžný provozní režim. Jsou aktivována všechna připomenutí. V režimu ODCHOD dojde k vypnutí připomínek a sledování stavu pacienta, jako například pád, neaktivita,atd. Ostatní věci jako je nahlášení poruchy napájení a jiných systémových hlášení jsou zasílána na pult centrální ochrany.

 

CENÍK – DOPORUČENÉ KONCOVÉ CENY

AMBER

Monitorovací jednotka,vč. jednoho MCT-211…………………………………….……….  7075,- Kč bez DPH

MTC – 425                   ……………………………………………………………..……….   1733,- Kč bez DPH

Kouřový detektor

MTC – 302                    …………………………….………………………………………..   862,- Kč bez DPH

Magnetický kontakt

K-9-85 MCW                  ……………………………………………………..……………….. 1267,- Kč bez DPH

Pohybové čidlo PIR

MCT - 211                     ………………………………………………………………………   1042,- Kč bez DPH

Náhradní náramkové tlačítko

MCT – 241 MD              ………………………………………………………………………       1267,- bez DPH

Detektor pádu

MTC – 550                    ……………………………………………………………………….    985,- Kč bez DPH

Záplavový detektor

 

Varianta připojení přez GSM síť:

GSM – 4S                     ……………………………………………………….……………… 8920,- Kč bez DPH

Komunikátor umožňuje zálohovat

pevné linky, možnost připojení hlasového

komunikátoru, programované vstupy,

4 výstupy OC, ovládané pomocí DTMF nebo

SMS,čísla pro 4xSMS,/1hlas, LCD displej,

Programování RS 232 nebo tlačítky

ANT – OBUS-S             ………………………………………………………………….…..     400,- Kč bez DPH

Krátká anténa

ANT – 04                      ………………………………………………………………….…..     350,- Kč bez DPH

Dlouhá anténa

Poznámka:

Detektor plynu je zatím ve výrobě.