ZÁKLADNÍ POPIS A VZHLED JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ SLUŽBY GRIFFIN MEDICAL ALARM SPOLEČNOSTI TUNSTALL

 

PiperFon Connect

Základní řídící jednotka která umožňuje připojení až 12 kusů periferního zařízení. Tato verze zařízení Vám umožní přivolat si stisknutím tlačítka pomoc prostřednictvím dispečinku GMA. Je možné prostřednictvím vestavěného mikrofonu a reproduktoru hovořit s operátorkou GMA pracoviště. Tato Vám zajistí rychlou pomoc. Prostřednictvím tlačítka můžete také přijímat běžné hovory na pevné lince například z postele což je velmi dobré pro osoby se sníženou mobilitou.

 

PiperFon Connect +

Tato verze řídicí jednotky je nejdokonalejší a má možnost připojení až 35 různých periferních zařízení. Při této verzi můžete libovolně kombinovat jednotlivá periferní zařízení a to dle potřeby a požadavků klienta.Na displeji můžete sledovat průběh jednotlivých akcí a zařízení může sloužit také telefonní aparát

 

CENTRÁLNÍ PULT   CSM 4000 

Toto zařízení je mozkem celého systému „ DOMÁCÍ TÍSŇOVÉ PÉČE“, je umístněno na centrálním dispečinku , kde jej obsluhují školení dispečeři, kteří přijímají vyhodnocují a vyřizují jednotlivé tísňové volání že všech systémů, které společnost poskytuje. Dispečeři mají základní školení ze zdravotnictví, první pomoci a základy psychologie aby byli schopni poskytnou potřebnou pomoc volajícím. Tato školení se v pravidelných intervalech opakují a jsou rozšířena o nové poznatky v oboru. 

 

PÁDOVÝ DETEKTOR 

       Výrobek oceněný první cenou v soutěži GRAND PRIX 2008 na veletrhu FOR SENIOR v Praze

Detektor páduje zařízení které je tak malé a lehké,že jej můžete nosit bez povšimnutí. Toto baterii napájené zařízení obsahuje mikroprocesor a vysílač. Detektor pádu spolehlivě odhalí pád toho kdo jej nosí a spojí jej ihned se s ústřednou. Pokud se pozice detektoru nezmění během následujících 15ti vteřin, detektor vyhlásí poplach. Toto řešení minimalizuje případy planých poplachů. Detektor má zabudované nouzové tlačítko, které nahradí běžné nouzové tlačítko, v případě,že jej nemůže dotyčná osoba stisknout. Centrála umí rozeznat ze kterého zařízení byl poplach odeslán. Detektor pádu je doporučen všem, u kterých je zvýšené riziko pádů a kteří nemusejí být v té chvíli schopni vyvolat poplach přímým stisknutím tlačítka, ale také pro ty kdo trpí epilepsií nebo ti, kteří trpí vedlejšími účinky některých léků

 

KOUŘOVÝ , PLYNOVÝ DETEKTOR

Funguje jako protipožární ochrana, při poplachu pokud se klient nespojí z jakéhokoli důvodu s dispečinkem a poplach neodvolá, může tento na místo vyslat nebo upozornit hasiče , policii apod. Plynový detektor umistňujeme nad možné zdroje úniku plynu (kamna, ohřívače vody ), funguje podobně jako kouřový detektor, v případě úniku plynu tento vyhlásí poplach a dispečink může klientovi nebo komukoliv jinému okamžitě volat, že došlo k úniku plynu a tím předejít jak hmotným škodám, tak hlavně se zamezí újmě na zdraví

 

ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR 

Zařízení se volně položí na zem do koupelny nebo kuchyně anebo na jakékoliv místo, kde chceme zabránit vyplavení. Při úniku vody tato propojí 3 kontakty na záplavovém detektoru a ten vyhlásí poplach, dispečink Vás telefonicky upozorní, že došlo k zaplavení. Je nutné detektor umístnit na nejnižším místě , protože kontakty na detektoru jsou ve výšce 2 mm nad zemí  

 

PROSTOROVÉ DETEKTORY

Zařízení monitoruje pohyb ve sledovaném prostoru a hlásí dispečinku jak pohyb v prostoru tak i to, že se v prostoru delší dobu nikdo nepohybuje. Zařízení se dá využít jako elektronické zabezpečovací zařízení pro ochranu majetku a tím spojíte dvojí účel za jednu cenu tj. ochranu zdraví a majetku společně

 

VANOVÉ TÁHLO

chrání a pomáhá klientům při nebezpečí v koupelnách a vanách, jednoduchým zatažením za táhlo, které je umístněno na dosah z vany vyvoláte poplach a spojíte se s dispečinkem

 

POSTELOVÝ DETEKTOR-PODLOŽKA

Zařízení se umístní pod matrace postele a vyhodnocováním tlaku, který vyvíjí ležící člověk upozorňuje dispečink o tom jak je postel používaná ( poplach vyhlašuje na základě na programování, že např. v posteli dlouho nikdo není nebo naopak, že tam je někdo moc dlouho)

 

NOUZOVÁ TLAČÍTKA 

Tlačítka, která se dají nosit na ruce,krku nebo připevnit na stěnu, při aktivaci se spoji s centrální jednotkou,přes kterou můžete komunikovat s dispečerem

  

TÍSŇOVÝ SET

Zařízení, kde je centrální jednotka PiperFon Connect + a 3 prostorové detektory + 3 nouzová tlačítka.Set je vhodný na kombinaci elektronického zabezpečení vašeho domovu a majetku společně s ochranou Vašeho zdraví

 

GSM TELEFON GDP 04

Zařízení který v celém rozsahu nahradí pevnou linku.Používá se tam kde klient nemá pevnou linku nebo chce zařízení využívat na více místech, což umožňuje tento mobilníGSM telefon. Je dodáván bez SIM karty, uživatel služby si může zvolit síť, kterou bude používat. GSM telefon současně slouží i jako normální stolní telefon a lze jej také k tomuto účelu používat. Je také dodáván s jednoduše instalovatelnou záložní baterií, která poskytuje mnohem vyšší jistotu zabezpečení pro případ výpadku elektrického proudu.

 

DÁVKOVAČ LÉKÚ 

        Výrobek oceněný první cenou soutěži GRAND PRIX na veletrhu v Praze 2009 FOR SENIOR   

Zařízení a správným jeho naprogramováním se Vám nestane, že si zapomenete vzít naordinované léky . Zařízení lze naprogramovat až na měsíc dopředu. V případě, že si určené léky nevezmete, jste akusticky a opticky upozorněni na jejich odebrání a pokud tak neučiníte i po několika upozorněních zařízení vyvolá poplach a upozorní dispečink na tuto skutečnost a ten se s vámi telefonicky spojí a vyzve Vás  

 

EPILEPTICKÁ PODLOŽKA 

Zařízení se skládá z podložky , která se umistňuje do postele a je napojena na kapesní minipočítač, ten podle intenzity a frekvence otřesů těla vyhodnocuje zdali se jedná o epileptický záchvat či ne a případně upozorní dispečink a ten zprostředkuje pomoc.

 

TRESOR MASTER

Zařízení se montuje u vchodových dveří a jsou v něm uschovány náhradní klíče. 4 místný číselný kód zná majitel a v zapečetěné obálce je uložen na centrálním dispečinku. Pokud je vyhlášen u klientapoplach a je vyslána záchranná jednotka ( RZP, policie, hasiči), dispečer obálku rozlepí a sdělí záchranářům kód. Tím se urychlí pomoc a předejde se hmotným škodám . Po skončení akce simajitel zvolí jiný kód a opět se uloží na dispečinku

 

GPS TRACKER

Zařízení na vyhledávání zatoulaných a ztracených zvířat a věcí bez možnosti aktivního volání o pomoc.Pomocí zařízení lze pasivně sledovat pohyb a místo kde se daný objekt nachází. Zařízení sloužící jako mobilní telefon s vestavěným GPS přijímačem, pomocí něhož lze lokalizovat ztracenou osobu, nebo osobu potřebující pomoc.

 

S součastně s probíhajícím vývojem se sortiment periferních zařízení neustále Zdokonaluje a rozšiřuje. O novinkách se můžete informovat na našich webových stránkách WWW.GRIFFIN.CZ . Připojené zákazníky informujeme O novinkách v pravidelných intervalech sami.

 

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy. Kontaktujte náši centrálu na tel. čísle:267 713 117 , 602 618 783 ne nám napište