KVALITA ŘÍZENÍ FIRMY

Chceme-li svým klientům poskytovat služby profesionální a tím pádem i nejvyšší úrovně, musíme pracovat i sami na sobě. Proto jsme podstoupili složitá řízení a díky společnému plnému nasazení firmy, a to jak top managementu tak i jednotlivých zaměstnanců, jsme splnili veškeré požadavky k získání níže uvedených certifikátů, které garantují kvalitu řízení firmy:

Certifikát ČAP (Česká asociace pojišťoven)

Certifikační orgán ČAP nám udělil svůj certifikát ČAP zejména z důvodu prověřené kvality komponentů elektrických zabezpečovacích systémů a úrovně zabezpečení dle směrnic jejich požadavků. Tyto směrnice odpovídají současnému vědeckému a technickému poznání v této oblasti a jsou ve shodě i s připravovanými evropskými normami.

Tento certifikát znamená, že pojišťovny stále více zohledňují při pojišťování majetku na riziko odcizení, je-li zabezpečovací zařízení pojišťovaného majetku a jeho montáž v souladu s požadavky směrnic ČAP či nikoli.

Certifikát ISO 9001:2009:

Jedná se o certifikát vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, zaručuje, že systém řízení kvality je zaveden, dokumentován a používán s požadavky normy ISO 9001.

Norma ISO 9001 byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro Standartizaci – International Organisation for Standardization (ISO)

ISO 9001:2009 je poslední verzí této normy

Přínosy certifikace:

  • stabilizace dosahované kvalitativní úrovně v sortimentu výrobků a služeb
  • zvýšení důvěryhodnosti firmy v očích zákazníků a ostatních obchodních partnerů
  • zavedení pořádku a pravidel do všech aktivit uvnitř firmy
  • možnost následné zpětné kontroly plnění stanovených pravidel v systému jakosti
  • uplatňováním preventivních opatření zabránění potencionálním neshodám a vadám.

NBÚ

Dne 1.2.2006 jsme úspěšně absolvovali bezpečnostní prověrky NBÚ a získali Osvědčení podnikatele č.000004 pro utajení DŮVĚRNÉ, čímž jsme naplnili předpoklady k plnění své podnikatelské činnosti.

V současné době usilujeme o osvědčení pro utajení TAJNÉ.

 

Certifikát Asociace bezpečnostních technických služeb Gremium alarm (AGA)

Od r. 2008 jsme řádným členem Asociace bezpečnostních služeb Gremium Alarm (AGA), která sdružuje subjekty vyvíjející podnikatelskou činnost v oblasti ochrany osob, majetku a informací. Členství v asociaci prokazuje dnes již všeobecně respektovaný certifikát vysoké odbornosti a kvality, finanční a ekonomické stability, kvalitního technicko-personálního zázemí a dodržování etických zásad.

Inspekční certifikát PCO

Provedení inspekce je garantováno odborně zdatnými inspektory s dlouholetou praxí v oboru, nechybějí soudní znalci nebo autorizovaní technici. Inspekční certifikát má pro uživatele ten význam, že poskytuje informaci o správnosti a kvalitě provedení systému. Dává uživateli záruku, že obdržel systém vhodný pro jeho objekt, že instalace byla provedena kvalitně dle projektu a že při správném provozování je jeho majetek náležitě chráněn. Obdobně má značný význam pro potřeby pojišťoven.

Pevně věříme, že výše popsaná osvědčení jsou dobrou garancí kvality poskytovaných služeb pro naše stávající i budoucí klienty a obchodní partnery.