Garance kvality

    - pružnost, rychlost, spolehlivost 
    - nabízíme široký rozsah služeb ve výborné kvalitě a nízké ceně.
    - poskytujeme jedinečné výrobky a služby na našem trhu.
    - použivámé moderní techniku a vyspělé technologie.


Staňte se naším klientem a bude o Vás dobře postaráno, ať  už se jedná o zajištění nepřetržitého monitorování zdraví osob nebo řešení naléhavých situací.

 

V návaznosti na Politiku jakosti vyhlašuje vedení společnosti Griffin,a.s. IČO:25649345 tímto s platností od 1.1.2005 následující závazný dokument.

Cíle jakosti společnosti griffin,a.s.

 1. Krátkodobé cíle
 2. Střednědobé cíle
 3. Dlouhodobé cíle

Krátkodobé cíle

- Zavedení systému řízení jakosti ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2000.
- Prověření zavedeného systému ochrany utajovaných skutečností kategorie D podle zákona č. 148/1998Sb. a doplnění všech chybějících nebo nedostatečných bodů vyžadovaných Národním bezpečnostním úřadem. - Recertifikace procesů nutných k plnění požadavků registračního řádu ČAP pro poskytování fyzické ostrahy a výjezdových skupin PCO.

Střednědobé cíle

- Zavedení systému zvyšování kvalifikace zaměstnanců
- Zavedení programu stabilizace zaměstnanců
- Stanovení a zavedení nové obchodní a marketingové strategie společnosti

Dlouhodobé cíle

- Znát, dodržovat a zdokonalovat stanovenou politiku jakosti.
- Kontrolovat a zlepšovat funkčnost sytému řízení jakosti.
- Starat se o to, aby veškeré nové činnosti společnosti a směry jejího vývoje byly harmonicky včleněny do zavedeného   systému   řízení jakosti.
- Na základě vyhlášených Cílů jakosti společnosti Griffin,a.s. stanovujeme tyto termíny plnění cílů:

 

Termíny plnění cílů jakosti

Krátkodobé cíle

 1. Zavedení systému řízení jakosti ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2000
  Termín plnění cíle 1.září 2008
  Odpovědný pracovník: Ředitel pro ekonomiku a administrativu - Jan Vorlíček popř. nástupce
  úkol splněn
 2. Prověření zavedeného systému ochrany utajovaných skutečností kategorie D podle zákona č. 148/1998Sb. a doplnění všech chybějících nebo nedostatečných bodů vyžadovaných Národním bezpečnostním úřadem
  Termín plnění cíle 1.července 2007. Schválení pak závisí na NBÚ.
  Odpovědný pracovník: Ředitel pro ekonomiku a administrativu - Jan Vorlíček popř. nástupce
  úkol splněn
 3. Recertifikace procesů nutných k plnění požadavků registračního řádu ČAP
  Termín plnění cíle 1.listopadu 2007
  Odpovědný pracovník: Ředitel pro provoz a obchod - Luděk Richter popř. nástupce -úkol splněn

  

Střednědobé cíle

Všechny střednědobé cíle budou splněny do konce roku 2009

 úkoly splněny

Dlouhodobé cíle

Nemají stanoven termín plnění


 

V Praze dne 1.ledna 2008,                                            
Předseda představenstva Griffin,a.s.